MFK ORSA FINNMARK NOPPIKOSKI

UKL/ÖKL 2021-09-04

Domare: Torbjörn Larsson

Mark: blandskog med fina myrmarker

Förhållande: soligt och varmt, +15 – 18 grader

EST LADY MARY SE23946/18 äg & för Madeleine Gustafsson, Johanneshov Mary har ett mycket bra sök i fart, stil, reviering och samarbete. Jobbar starkt under samtliga sina släpp. Fattar stånd vid tätning. Fågel lättar. Mary är alltför orolig för klassen. Utgår. Släpptid 65 min, 0 pris