MFK GREDBY 20190928 Ukl/Ökl

Domare: Lars Olander

Förhållande: Regnigt och byig vind

ESH LADY MARY SE23946/2018 för/äg Madeleine Gustafsson, Johanneshov

Startar på en inbjudande stubbmark, fart och stil är mycket bra. Stöter en nyslagen rapphönskull och respekterar på förarens order. I nästa släpp fortsätter vi i tät terräng där hon anpassar formatet på ett jaktklokt sätt. Fattar stånd, avancerar villigt på fågel som löper undan, reser precist och helt lugn i flog och skott. stöter en nyslagen fasan i det täta snåren och respekterar. FF, FS 3 släpp 30 min

Pris: 1 UKL HP