MFK Gotland 20190405 Ukl/Ökl

Domare: Bengt Persson

Förutsättningar: Kall stadig ostlig vind på fm. Soligt och varmare på em. Erfarna markledare förutspådde svåra förhållanden pga den kalla ostliga vinden.

EST LADY MARY SE23946/2018, äg. & för. Madeleine Gustafsson, Johanneshov

Oregelbundet och öppet sök i början av dagen men går med mycket god fart , stil och format. Stöter parhöns och kan ej stoppas. Bättre strukturerat sök i senare släpp och har bra kontakt med sin förare. Mattas något i sista släpp då partnern finner fågel. 4 släpp med 40 min totaltid. 0.ukl.