GREDBY 20191102 UKL/ÖKL MFK HUVUDPROV

Dommar: Lars Thulin

Skytt och markledare: Jan Erik Bodell

Förhållanden: Svag vind vilket gjorde det svårt för hundarna, rikligt med fågel både på stubb och i slån snår.

EST LADY MARY SE23946/2018, för/äg Madeleine Gustafsson

Lady går med mycket bra fart och stil och har förmågan att utnyttja den vind som finns. Stånd reser rapphönskull lugn i flog och skott. Stånd i backe följer löpa utmärkt fågel hörs lätta, i senare släpp stånd i backe reser bra och visar bra respekt i flog och skott. 3 släpp, 25 minuter

Pris: 1 HP Ukl